,Regulamin określa zasady sprzedaży towarów w sklepie internetowym " Len z Bawełną”. Dodanie towarów do koszyka i kliknięcie przycisku " Złóż zamówienie" jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie poniższe postanowienia oraz z zapoznaniem się ze wszystkimi informacjami, jakie regulamin zawiera.

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

   1.Sklep internetowy „Len z Bawełną” działający pod adresem www.lenzbawelna.pl prowadzony jest przez Agnieszka Dzida. Jego siedziba znajduje się z w:

 Kozach 43-340 ul. Dworcowa 9,

tel. 888 762 468

sklep@lenzbawelna.pl 

numer NIP 547-121-27-21.

 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem a sprzedającym, zwanym dalej „Len z Bawełną”

3. Każdy Klient składający zamówienie w sklepie internetowym www.lenzbawelna.pl jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Podczas dokonywania zakupów, Klient potwierdza fakt zapoznania się z nim i potwierdza jego akceptację.

DANE KLIENTA

1. Podanie prawidłowych danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Len z Bawełną nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
2. Len z Bawełną zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji będą niekompletne lub błędne.
3. Dokonując zakupu, Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych w zakresie potrzebnym do realizacji zamówienia.

ZAKUPY

1. Zamówienie w Sklepie internetowym składa się poprzez serwis www umieszczony pod adresem www.lenzbawelna.pl
2. Zapłata za zakupione towary uiszczana jest na podany rachunek bankowy sklepu Len z Bawełną.
3. O wszelkich zmianach w zamówieniu, Klient jest informowany drogą mailową.
4. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
5. Podane ceny towarów nie zawierają kosztów transportu.
6. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka polecona ekonomiczna)
10 pln - Przesyłka pocztowa
0 pln - Odbiór osobisty

7. Do zakupionego towaru dołączony zostanie paragon, a na życzenie klienta rachunek uproszczony.
8. Zamówienia wysyłane są do trzech dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty  na koncie Len z Bawełną.
9. Firma Len z Bawełną nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych na które nie miała wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy.

ZWROTY I REKLAMACJE

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) :

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny.Po upływie 14 dni od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta prawo to wygasa.
2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, kupujący ma obowiązek poinformować mnie o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia( pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) na dołączonym do przesyłki formularzu odstąpienia od umowy.
3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy,kupujący zobowiązany jest do wysłania informacji dotyczącej wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy i otrzymaniu odesłanego produktu zwracam niezwłocznie wszystkie otrzymane od kupującego płatności, nie później jednak niż ciągu 7 dni od daty otrzymania zwróconego produktu.Zwrotu płatności dokonuję przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez kupującego w pierwotnej transakcji
6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy).
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
9. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika Poczty Polskiej w momencie dostarczenia przesyłki.

ZAKOŃCZENIE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Koszyk Do kasy

KONTAKT

"Len z bawełną"
Krzysztof Dzida
ul. Dworcowa 9, 43-340 Kozy
NIP 547-121-27-21

tel. 888 762 468

Numer konta bankowego:
85 1050 1070 1000 0092 1339 1874